Σειρά μαθημάτων γλώσσας προγραμματισμού Python 2024


Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2023

Γενικό Υλικό

 • Σημειώσεις Ύλης 2023 - Κεφάλαιο 1 "Εισαγωγή στην Πληροφορική" | ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ_1.pdf
 • Σημειώσεις Ύλης 2023 - Κεφάλαιο 2 "Γενικές Ρυθμίσεις" | ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ_2.pdf
 • Σημειώσεις Ύλης 2023 - Κεφάλαιο 3 "Διαχείριση αρχείων" & Κεφάλαιο 4 "Προγράμματα" | ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ_3.pdf
 • Σημειώσεις Ύλης 2023 - Κεφάλαιο 5 "Επεξεργαστής Κειμένου" | ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ_4.pdf
 • Σημειώσεις Ύλης 2023 - Κεφάλαιο 8 "Διαδίκτυο" | ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ_5.pdf


Σειρά μαθημάτων για το εργαλείο Git 2023


Σειρά μαθημάτων γλώσσας προγραμματισμού Python 2023


Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2022

Γενικό ΥλικόΣειρά μαθημάτων πληροφορικής 2021

Γενικό ΥλικόΣειρά μαθημάτων πληροφορικής 2020 v2

Γενικό Υλικό


 • Ύλη & Πρόγραμμα της Σειράς Μαθημάτων | ΥΛΗ_ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pdf
 • Μάθημα 1ο - Παρουσίαση 1/1 - "Εισαγωγή στην Πληροφορική" | greeklug-Α-1.pdf
 • Μάθημα 2ο - Παρουσίαση 1/1 - "Βασικά στοιχεία ενός Η/Υ" | greeklug-Α-2.pdf
 • Μάθημα 2ο - Πρόσθετο 1/1 - "Προτεινόμενες διανομές ανάλογα το υλικό" | Hardware-for_distros.pdf
 • Επαναληπτικό Υλικό - 1ο/2ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-1_2.pdf
 • Μάθημα 3ο - Παρουσίαση 1/1 - "Γενική χρήση ενός Η/Υ" | greeklug-Α-3.pdf
 • Μάθημα 4ο - Παρουσίαση 1/1 - "Προγράμματα και Εφαρμογές" | greeklug-Α-4.pdf
 • Μάθημα 4ο - Πρακτική Αρχείων | Αρχεία.zip
 • Μάθημα 4ο - Πρακτική Κειμενογράφου | Κείμενο.pdf
 • Επαναληπτικό Υλικό - 3ο/4ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-3_4.pdf
 • Μάθημα 5ο - Παρουσίαση 1/1 - "Σουίτα Γραφείου LibreOffice 1 - Writer" | greeklug-Α-5.pdf
 • Μάθημα 5ο - Άσκηση LibreOffice Writer | writer.zip
 • Μάθημα 6ο - Παρουσίαση 1/1 - "Σουίτα Γραφείου LibreOffice 2 - Calc" | greeklug-Α-6.pdf
 • Μάθημα 6ο - Άσκηση LibreOffice Calc | calc.zip
 • Επαναληπτικό Υλικό - 5ο/6ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-5_6.pdf
 • Μάθημα 7ο - Παρουσίαση 1/1 - "Γραφικά και πολυμέσα" | greeklug-Α-7.pdf
 • Μάθημα 7ο - Αρχεία Πολυμέσων | media.zip
 • Μάθημα 8ο - Παρουσίαση 1/1 - "Διαδίκτυο 1" | greeklug-Α-8.pdf
 • Επαναληπτικό Υλικό - 7ο/8ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-7_8.pdf
 • Μάθημα 9ο - Παρουσίαση 1/1 - "Διαδίκτυο 2" | greeklug-Α-9.pdf
 • Μάθημα 10ο - Παρουσίαση 1/1 - "Διαδίκτυο 3 & Συσκευές" | greeklug-Α-10.pdf
 • Μάθημα 11ο - Παρουσίαση 1/1 - "Διαδίκτυο 4 & Συσκευές" | greeklug-Α-11.pdf
 • Επαναληπτικό Υλικό - 9ο/10ο/11ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-9_10_11.pdf

Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2020

Γενικό Υλικό


 • Ύλη & Πρόγραμμα της Σειράς Μαθημάτων | ΥΛΗ_ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pdf
 • Μάθημα 1ο - Παρουσίαση 1/1 - "Εισαγωγή στην Πληροφορική" | greeklug-Α-1.pdf
 • Μάθημα 2ο - Παρουσίαση 1/1 - "Βασικά στοιχεία ενός Η/Υ" | greeklug-Α-2.pdf
 • Μάθημα 2ο - Πρόσθετο 1/1 - "Προτεινόμενες διανομές ανάλογα το υλικό" | Hardware-for_distros.pdf
 • Επαναληπτικό Υλικό - 1ο/2ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-1_2.pdf
 • Μάθημα 3ο - Παρουσίαση 1/1 - "Γενική χρήση ενός Η/Υ" | greeklug-Α-3.pdf
 • Μάθημα 4ο - Παρουσίαση 1/1 - "Προγράμματα και Εφαρμογές" | greeklug-Α-4.pdf
 • Μάθημα 4ο - Πρακτική Αρχείων | Αρχεία.zip
 • Μάθημα 4ο - Πρακτική Κειμενογράφου | Κείμενο.pdf
 • Επαναληπτικό Υλικό - 3ο/4ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-3_4.pdf
 • Μάθημα 5ο - Παρουσίαση 1/1 - "Σουίτα Γραφείου LibreOffice 1 - Writer" | greeklug-Α-5.pdf
 • Μάθημα 5ο - Άσκηση LibreOffice Writer | writer.zip
 • Μάθημα 6ο - Παρουσίαση 1/1 - "Σουίτα Γραφείου LibreOffice 2 - Calc" | greeklug-Α-6.pdf
 • Μάθημα 6ο - Άσκηση LibreOffice Calc | calc.zip
 • Επαναληπτικό Υλικό - 5ο/6ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-5_6.pdf
 • Μάθημα 7ο - Παρουσίαση 1/1 - "Γραφικά και πολυμέσα" | greeklug-Α-7.pdf
 • Μάθημα 7ο - Αρχεία Πολυμέσων | media.zip
 • Μάθημα 8ο - Παρουσίαση 1/1 - "Διαδίκτυο 1" | greeklug-Α-8.pdf
 • Επαναληπτικό Υλικό - 7ο/8ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-7_8.pdf
 • Μάθημα 9ο - Παρουσίαση 1/1 - "Διαδίκτυο 2" | greeklug-Α-9.pdf
 • Μάθημα 10ο - Παρουσίαση 1/1 - "Διαδίκτυο 3 & Συσκευές" | greeklug-Α-10.pdf
 • Μάθημα 11ο - Παρουσίαση 1/1 - "Διαδίκτυο 4 & Συσκευές" | greeklug-Α-11.pdf
 • Επαναληπτικό Υλικό - 9ο/10ο/11ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-9_10_11.pdf

Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2019

Γενικό Υλικό


 • Ύλη & Πρόγραμμα της Σειράς Μαθημάτων | ΥΛΗ_ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pdf
 • Μάθημα 1ο - Παρουσίαση 1/1 - "Εισαγωγή στην Πληροφορική / Βασικά στοιχεία ενός Η/Υ" | greeklug-Α-1.pdf
 • Επαναληπτικό Υλικό - 1ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-1.pdf
 • Μάθημα 2ο - Παρουσίαση 1/1 - "Γενική χρήση ενός Η/Υ / Προγράμματα και Εφαρμογές" | greeklug-Α-2.pdf
 • Επαναληπτικό Υλικό - 2ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-2.pdf
 • Μάθημα 3ο - Παρουσίαση 1/1 - "Σουίτα Γραφείου LibreOffice 1 - Writer/Κειμενογράφος" | greeklug-Α-3.pdf
 • Μάθημα 3ο - Άσκηση LibreOffice Writer/Κειμενογράφος | writer.zip
 • Επαναληπτικό Υλικό - 3ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-3.pdf
 • Μάθημα 4ο - Παρουσίαση 1/1 - "Σουίτα Γραφείου LibreOffice 2 - Calc/Λογιστικό Φύλλο" | greeklug-Α-4.pdf
 • Μάθημα 4ο - Άσκηση LibreOffice Calc/Λογιστικό Φύλλο | calc.zip
 • Επαναληπτικό Υλικό - 4ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-4.pdf
 • Μάθημα 6ο - Παρουσίαση 1/1 - "Διαδίκτυο 1" | greeklug-Α-6.pdf
 • Μάθημα 7ο - Παρουσίαση 1/1 - "Διαδίκτυο 2" | greeklug-Α-7.pdf
 • Επαναληπτικό Υλικό - 6o/7ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-6_7.pdf

Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2018

Γενικό ΥλικόΣειρά μαθημάτων πληροφορικής 2017

Γενικό ΥλικόCodeWeekEU 2017


Σειρά μαθημάτων τερματικού 2017


Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2016

Γενικό Υλικό


 • Ύλη & Πρόγραμμα της Σειράς Μαθημάτων | ΥΛΗ_ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pdf
 • Μάθημα 1ο - Παρουσίαση 1/1 - "Εισαγωγή στην Πληροφορική" | greeklug-Α-1.pdf
 • Μάθημα 2ο - Παρουσίαση 1/1 - "Βασικά στοιχεία ενός Η/Υ" | greeklug-Α-2.pdf
 • Μάθημα 2ο - Πρόσθετο 1/1 - "Προτεινόμενες διανομές ανάλογα το υλικό" | Hardware-for_distros.pdf
 • Μάθημα 3ο - Παρουσίαση 1/1 - "Γενική χρήση ενός Η/Υ" | greeklug-Α-3.pdf
 • Μάθημα 4ο - Παρουσίαση 1/1 - "Προγράμματα και Εφαρμογές" | greeklug-Α-4.pdf
 • Μάθημα 4ο - Άσκηση Κειμενογράφου | Πρακτική.txt
 • Μάθημα 5ο - Παρουσίαση 1/1 - "Σουίτα Γραφείου LibreOffice 1 - Writer" | greeklug-Α-5.pdf
 • Μάθημα 5ο - Άσκηση LibreOffice Writer | writer.zip
 • Μάθημα 6ο - Παρουσίαση 1/1 - "Σουίτα Γραφείου LibreOffice 2 - Calc" | greeklug-Α-6.pdf
 • Μάθημα 6ο - Άσκηση LibreOffice Calc | calc.zip
 • Μάθημα 7ο - Παρουσίαση 1/1 - "Γραφικά και πολυμέσα" | greeklug-Α-7.pdf
 • Μάθημα 7ο - Άσκηση Γραφικών | gimp.zip
 • Μάθημα 8ο - Παρουσίαση 1/1 - "Διαδίκτυο 1" | greeklug-Α-8.pdf
 • Μάθημα 9ο - Παρουσίαση 1/1 - "Διαδίκτυο 2" | greeklug-Α-9.pdf

Σειρά σεμιναρίων για Εκπαιδευτικούς 2016


Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2015

Γενικό Υλικό


Τμήμα Αρχαρίων


Τμήμα Μέσων