Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2021

Γενικό ΥλικόΣειρά μαθημάτων πληροφορικής 2020 v2

Γενικό Υλικό


 • Ύλη & Πρόγραμμα της Σειράς Μαθημάτων | ΥΛΗ_ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pdf
 • Μάθημα 1ο - Παρουσίαση 1/1 - "Εισαγωγή στην Πληροφορική" | greeklug-Α-1.pdf
 • Μάθημα 2ο - Παρουσίαση 1/1 - "Βασικά στοιχεία ενός Η/Υ" | greeklug-Α-2.pdf
 • Μάθημα 2ο - Πρόσθετο 1/1 - "Προτεινόμενες διανομές ανάλογα το υλικό" | Hardware-for_distros.pdf
 • Επαναληπτικό Υλικό - 1ο/2ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-1_2.pdf
 • Μάθημα 3ο - Παρουσίαση 1/1 - "Γενική χρήση ενός Η/Υ" | greeklug-Α-3.pdf
 • Μάθημα 4ο - Παρουσίαση 1/1 - "Προγράμματα και Εφαρμογές" | greeklug-Α-4.pdf
 • Μάθημα 4ο - Πρακτική Αρχείων | Αρχεία.zip
 • Μάθημα 4ο - Πρακτική Κειμενογράφου | Κείμενο.pdf
 • Επαναληπτικό Υλικό - 3ο/4ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-3_4.pdf
 • Μάθημα 5ο - Παρουσίαση 1/1 - "Σουίτα Γραφείου LibreOffice 1 - Writer" | greeklug-Α-5.pdf
 • Μάθημα 5ο - Άσκηση LibreOffice Writer | writer.zip
 • Μάθημα 6ο - Παρουσίαση 1/1 - "Σουίτα Γραφείου LibreOffice 2 - Calc" | greeklug-Α-6.pdf
 • Μάθημα 6ο - Άσκηση LibreOffice Calc | calc.zip
 • Επαναληπτικό Υλικό - 5ο/6ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-5_6.pdf
 • Μάθημα 7ο - Παρουσίαση 1/1 - "Γραφικά και πολυμέσα" | greeklug-Α-7.pdf
 • Μάθημα 7ο - Αρχεία Πολυμέσων | media.zip
 • Μάθημα 8ο - Παρουσίαση 1/1 - "Διαδίκτυο 1" | greeklug-Α-8.pdf
 • Επαναληπτικό Υλικό - 7ο/8ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-7_8.pdf
 • Μάθημα 9ο - Παρουσίαση 1/1 - "Διαδίκτυο 2" | greeklug-Α-9.pdf
 • Μάθημα 10ο - Παρουσίαση 1/1 - "Διαδίκτυο 3 & Συσκευές" | greeklug-Α-10.pdf
 • Μάθημα 11ο - Παρουσίαση 1/1 - "Διαδίκτυο 4 & Συσκευές" | greeklug-Α-11.pdf
 • Επαναληπτικό Υλικό - 9ο/10ο/11ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-9_10_11.pdf

Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2020

Γενικό Υλικό


 • Ύλη & Πρόγραμμα της Σειράς Μαθημάτων | ΥΛΗ_ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pdf
 • Μάθημα 1ο - Παρουσίαση 1/1 - "Εισαγωγή στην Πληροφορική" | greeklug-Α-1.pdf
 • Μάθημα 2ο - Παρουσίαση 1/1 - "Βασικά στοιχεία ενός Η/Υ" | greeklug-Α-2.pdf
 • Μάθημα 2ο - Πρόσθετο 1/1 - "Προτεινόμενες διανομές ανάλογα το υλικό" | Hardware-for_distros.pdf
 • Επαναληπτικό Υλικό - 1ο/2ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-1_2.pdf
 • Μάθημα 3ο - Παρουσίαση 1/1 - "Γενική χρήση ενός Η/Υ" | greeklug-Α-3.pdf
 • Μάθημα 4ο - Παρουσίαση 1/1 - "Προγράμματα και Εφαρμογές" | greeklug-Α-4.pdf
 • Μάθημα 4ο - Πρακτική Αρχείων | Αρχεία.zip
 • Μάθημα 4ο - Πρακτική Κειμενογράφου | Κείμενο.pdf
 • Επαναληπτικό Υλικό - 3ο/4ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-3_4.pdf
 • Μάθημα 5ο - Παρουσίαση 1/1 - "Σουίτα Γραφείου LibreOffice 1 - Writer" | greeklug-Α-5.pdf
 • Μάθημα 5ο - Άσκηση LibreOffice Writer | writer.zip
 • Μάθημα 6ο - Παρουσίαση 1/1 - "Σουίτα Γραφείου LibreOffice 2 - Calc" | greeklug-Α-6.pdf
 • Μάθημα 6ο - Άσκηση LibreOffice Calc | calc.zip
 • Επαναληπτικό Υλικό - 5ο/6ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-5_6.pdf
 • Μάθημα 7ο - Παρουσίαση 1/1 - "Γραφικά και πολυμέσα" | greeklug-Α-7.pdf
 • Μάθημα 7ο - Αρχεία Πολυμέσων | media.zip
 • Μάθημα 8ο - Παρουσίαση 1/1 - "Διαδίκτυο 1" | greeklug-Α-8.pdf
 • Επαναληπτικό Υλικό - 7ο/8ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-7_8.pdf
 • Μάθημα 9ο - Παρουσίαση 1/1 - "Διαδίκτυο 2" | greeklug-Α-9.pdf
 • Μάθημα 10ο - Παρουσίαση 1/1 - "Διαδίκτυο 3 & Συσκευές" | greeklug-Α-10.pdf
 • Μάθημα 11ο - Παρουσίαση 1/1 - "Διαδίκτυο 4 & Συσκευές" | greeklug-Α-11.pdf
 • Επαναληπτικό Υλικό - 9ο/10ο/11ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-9_10_11.pdf

Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2019

Γενικό Υλικό


 • Ύλη & Πρόγραμμα της Σειράς Μαθημάτων | ΥΛΗ_ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pdf
 • Μάθημα 1ο - Παρουσίαση 1/1 - "Εισαγωγή στην Πληροφορική / Βασικά στοιχεία ενός Η/Υ" | greeklug-Α-1.pdf
 • Επαναληπτικό Υλικό - 1ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-1.pdf
 • Μάθημα 2ο - Παρουσίαση 1/1 - "Γενική χρήση ενός Η/Υ / Προγράμματα και Εφαρμογές" | greeklug-Α-2.pdf
 • Επαναληπτικό Υλικό - 2ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-2.pdf
 • Μάθημα 3ο - Παρουσίαση 1/1 - "Σουίτα Γραφείου LibreOffice 1 - Writer/Κειμενογράφος" | greeklug-Α-3.pdf
 • Μάθημα 3ο - Άσκηση LibreOffice Writer/Κειμενογράφος | writer.zip
 • Επαναληπτικό Υλικό - 3ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-3.pdf
 • Μάθημα 4ο - Παρουσίαση 1/1 - "Σουίτα Γραφείου LibreOffice 2 - Calc/Λογιστικό Φύλλο" | greeklug-Α-4.pdf
 • Μάθημα 4ο - Άσκηση LibreOffice Calc/Λογιστικό Φύλλο | calc.zip
 • Επαναληπτικό Υλικό - 4ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-4.pdf
 • Μάθημα 6ο - Παρουσίαση 1/1 - "Διαδίκτυο 1" | greeklug-Α-6.pdf
 • Μάθημα 7ο - Παρουσίαση 1/1 - "Διαδίκτυο 2" | greeklug-Α-7.pdf
 • Επαναληπτικό Υλικό - 6o/7ο Μάθημα | greeklug-Α-ΕΠΑΝ-6_7.pdf

Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2018

Γενικό ΥλικόΣειρά μαθημάτων πληροφορικής 2017

Γενικό ΥλικόCodeWeekEU 2017


Σειρά μαθημάτων τερματικού 2017


Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2016

Γενικό Υλικό


 • Ύλη & Πρόγραμμα της Σειράς Μαθημάτων | ΥΛΗ_ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pdf
 • Μάθημα 1ο - Παρουσίαση 1/1 - "Εισαγωγή στην Πληροφορική" | greeklug-Α-1.pdf
 • Μάθημα 2ο - Παρουσίαση 1/1 - "Βασικά στοιχεία ενός Η/Υ" | greeklug-Α-2.pdf
 • Μάθημα 2ο - Πρόσθετο 1/1 - "Προτεινόμενες διανομές ανάλογα το υλικό" | Hardware-for_distros.pdf
 • Μάθημα 3ο - Παρουσίαση 1/1 - "Γενική χρήση ενός Η/Υ" | greeklug-Α-3.pdf
 • Μάθημα 4ο - Παρουσίαση 1/1 - "Προγράμματα και Εφαρμογές" | greeklug-Α-4.pdf
 • Μάθημα 4ο - Άσκηση Κειμενογράφου | Πρακτική.txt
 • Μάθημα 5ο - Παρουσίαση 1/1 - "Σουίτα Γραφείου LibreOffice 1 - Writer" | greeklug-Α-5.pdf
 • Μάθημα 5ο - Άσκηση LibreOffice Writer | writer.zip
 • Μάθημα 6ο - Παρουσίαση 1/1 - "Σουίτα Γραφείου LibreOffice 2 - Calc" | greeklug-Α-6.pdf
 • Μάθημα 6ο - Άσκηση LibreOffice Calc | calc.zip
 • Μάθημα 7ο - Παρουσίαση 1/1 - "Γραφικά και πολυμέσα" | greeklug-Α-7.pdf
 • Μάθημα 7ο - Άσκηση Γραφικών | gimp.zip
 • Μάθημα 8ο - Παρουσίαση 1/1 - "Διαδίκτυο 1" | greeklug-Α-8.pdf
 • Μάθημα 9ο - Παρουσίαση 1/1 - "Διαδίκτυο 2" | greeklug-Α-9.pdf

Σειρά σεμιναρίων για Εκπαιδευτικούς 2016


Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2015

Γενικό Υλικό


Τμήμα Αρχαρίων


Τμήμα Μέσων